ویزای آمریکا

ویزای توریستی آمریکا | شرایط، مراحل، هزینه و مدت زمان به طور کلی، هر شخص غیر آمریکایی که بخواهد به این کشور سفر کند، ابتدا باید برای ویزای اقامت موقت اقدام کند. ویزای توریستی آمریکا و یا ویزای بازدید کننده، یک نوع ویزای اقامت موقت غیر دائم است که برای اهداف کسب و کار (B-1)، […]

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Loading...
  • (171 بازدید)