ویزای اسپانیا

ویزای کشور اسپانیا (ویزای شنگن)  کشوراسپانیا که در جنوب غربی اروپا قرار داردعضو اتحادیه اروپا و همچنین پیمان شنگن می باشد مراحل گرفتن ویزای این کشور تقریبا با دیگر کشورهای عضو شنگن یکسان است. مراحل دریافت مدارک و انگشت نگاری برای درخواستهای ویزا شنگن از طریق اسپانیا توسط شرکت BLS واقع در تهران خیابان پاسداران […]

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Loading...
  • (147 بازدید)